Välkommen!

Vi på Väg & Teknik AB har startat upp i egen regi efter många års erfarenhet inom markanläggning.

Vårat mål är att bygga från idé till färdig produkt och leverera ändamålsenliga lösningar och med detta kan vi visa fördelen med vår organisations breda kompetens inom olika kategorier inom byggentreprenad och markanläggning, nyttan med vårt nära samarbete med kunder och samarbetspartners samt förtjänsten av de korta beslutsvägarna som gynnar ett kostnadseffektivt resultat och med rätt utförd Kvalité, miljö och säkerhet.

 

Företaget skall alltid för kunden hålla en god service med maskintjänster och personal genom att ha en kundanpassad maskinpark med delvis inhyrda maskiner.

 

Våra geografiska arbetsområden är Storgöteborg med kranskommuner.

GTM-TQJGSZH