Välkommen!

Vi på Väg & Teknik AB har startat upp i egen regi efter många års erfarenhet inom markanläggning.

Vårat mål är att bygga från idé till färdig produkt och leverera ändamålsenliga lösningar och med detta kan vi visa fördelen med vår organisations breda kompetens inom olika kategorier inom byggentreprenad och markanläggning, nyttan med vårt nära samarbete med kunder och samarbetspartners samt förtjänsten av de korta beslutsvägarna som gynnar ett kostnadseffektivt resultat och med rätt utförd Kvalité, miljö och säkerhet.

 

Företaget skall alltid för kunden hålla en god service med maskintjänster och personal genom att ha en kundanpassad maskinpark med delvis inhyrda maskiner.

 

Våra geografiska arbetsområden är Storgöteborg med kranskommuner.

Våra Tjänster

  • Vi tar totalentreprenader och utförande entreprenader inom väg, lednings och grundläggningsjobb både för privatpersoner och företag.
  • Om behovet finns går det även att hyra in oss som Maskinförare eller Anläggare.

 

  • Vi förmedlar även tjänster inom sprängning, borrning samt asfaltering.

 

  • Vi är utbildade för EBR, ESA (Kabelförläggning)
  • Bas-U
  • Bas-P
  • Projektering
  • Simplex Stenspräckning m.m

Våran Policy

Målsättningen med VGTK AB arbetsmiljöarbete är att säkerställa att vi har en både fysiskt
och psykiskt god individuell arbetssituation som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa
eller olycksfall och i övrigt är anpassad till företagets verksamhet.
Vår uppfattning är att en god arbetsmiljö gynnar såväl företaget som medarbetaren och
karaktäriseras av öppenhet och ömsesidig respekt för varandra.