Våra Tjänster

Väg & Teknik
  • Vi tar totalentreprenader och utförande entreprenader inom Rivning, väg, lednings och grundläggningsjobb både för privatpersoner och företag.
  • Om behovet finns går det även att hyra in oss som Maskinförare eller Anläggare.

  • Vi förmedlar även tjänster inom sprängning, borrning samt asfaltering.

  • Vi är utbildade för EBR, ESA (Kabelförläggning)
  • arbete på väg
  • Certifierad KA-Ansvarig / Besiktningsman
  • Bas-U
  • Bas-P
  • Projektering
  • Simplex Stenspräckning / bergspräckning m.m